Påbudsskyltar med text

Påbudskyltar med piktogram och text

På SignHero har vi ett stort sortiment av påbudsskyltar med officiella piktogram enligt ISO 7010 och Danish Standard med tillhörande text. Skyltarna används för att beskriva speciella förhållanden som man måste vara uppmärksam på. Kombinationen av text och piktogram säkerställer att alla förstår innebörden och betydelsen av skyltarna och bidrar därför till att göra arbetsplatsen till en säker plats att röra sig på. Alla skyltar finns även som ISO 7010-piktogram utan text.

Alla skyltar finns i många storlekar och material, så att du kan få en ISO-lösning som passar dig. Skyltarna tillverkas i vår egen skyltfabrik i Danmark, därför är alla skyltar också av högsta kvalitet. Med rätt skyltning görs arbetsplatsen till en säkrare plats.