Varningsskyltar från Arbetsmiljöverket

Varningsskyltar enligt Arbetsmiljöverket

Varningsskyltar från Arbetsmiljöverket anger faror som anställda måste vara särskilt uppmärksamma på. Det kan till exempel vara ett specifikt område med radioaktiva ämnen eller ett område med farlig elektrisk spänning. Skyltarna kan användas både på arbetsplatser och i allmänna utrymmen där människor rör sig. Alla skyltar tillverkas i hög kvalitet i vår fabrik i Danmark.