Brandredskap skyltar från Arbetsmiljöverket

Brandskyltar enligt Arbetsmiljöverket

Brandskyltar från Arbetsmiljöverket gör arbetsplatsen säkrare vid en nödsituation. Brandskyltar anger vägen till nödvändig brandutrustning som ska användas under en nödsituation. Det kan till exempel vara för brandsläckare, brandslangar eller brandstegar. Brandskyltar används för att både personal och brandredskap ska undvika eventuella brandrisker på arbetsplatsen. Alla skyltar är gjorda i hög kvalitet, så du får en skyltlösning som håller i många år.