Head Body

ISO Pilar med piktogram

På Sign Hero har vi hela sortimentet av ISO pilar med piktogram enligt ISO 7010. Piktogrammen används vanligtvis i kombination med andra ISO-skyltar för att bestämma riktningar vid särskilda förhållanden som anställda måste känna till för att kunna röra sig säkert på arbetsplatsen. Alla skyltar finns i många storlekar och material, så att du kan få en ISO-lösning som passar dig.

Skyltarna tillverkas i vår egen skyltfabrik i Danmark, därför är alla skyltar också av högsta kvalitet. Med rätt skyltning görs arbetsplatsen till en säkrare plats.