Head Body

ISO Brandskyltar med piktogram

ISO Brandskyltar med piktogram för ökad säkerhet på arbetsplatsen

På SignHero har vi ett stort sortiment av brandskyltar med piktogram enligt ISO 7010. Piktogrammen används för att uppmärksamma placeringen för brandutrustning som anställda måste vara bekanta med. Piktogrammen bidrar till att göra arbetsplatsen till en säker plats att röra sig på. Skyltarna kan även kombineras med text för att göra innebörden extra tydlig.

Alla skyltar finns i många storlekar och material, så att du kan få en ISO-lösning som passar dig. Skyltarna tillverkas i vår egen skyltfabrik i Danmark, därför är alla skyltar också av högsta kvalitet. Med rätt skyltning görs arbetsplatsen till en säkrare plats.