D - Påbudsmärken

Påbudsmärken från Transportstyrelsen

En påbudsskylt innehåller särskilda riktlinjer som trafikanter ska följa. De kan till exempel ange var du inte får köra med buss eller var du som fotgängare ska gå. Alla förbudsskyltar finns i rätt material, även storlekar som anges av Transportstyrelsen.

Skyltarna tillverkas på vår fabrik i Danmark och håller därför hög standard. Alla påbudsskyltar kommer att hålla i många år framöver.