Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara skyltar